11-steden: OER DE FLIER @ Franeker, familie Visser-Bouma